Vad är en framtidsfullmakt?

Du kanske har hört ordet fullmakt någon gång i ditt liv. Om du exempelvis ger någon en fullmakt för din ekonomi så innebär det att den personen har full insyn i allt som rör din ekonomi. Den personen kan gå in på din bank och se din lön och sparade pengar. Personen kan också betala dina räkningar. Vad innebär då en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan innebära både ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt kan tecknas i förebyggande syfte, exempelvis om du blir sjuk och inte kan ta hand om din ekonomi i framtiden. En person med fullmakt kan förvalta din ekonomi och se till att räkningar och hyra blir betalade. Du kan välja en person eller flera olika som kommer dela på ansvaret.

När är fullmakten giltig?

För att din fullmakt ska vara giltig måste du först och främst vara 18 år. Du måste också ha fullmakten på skriftligt papper och vittnen måste skriva under. Dessa vittnen får inte vara någon av de personerna som ska vara fullmaktsinnehavare. De ska heller inte vara släktingar till dig. Du kan be någon granne eller kompis att vara vittne till fullmakten.

När börjar den att gälla?

En framtidsfullmakt börjar gälla den dagen du blir sjuk, eller får en psykisk störning som gör att du inte är kapabel att ta hand om din ekonomi eller personliga tillhörigheter. Om du vet om att du kommer få en sjukdom som kommer göra dig förlamad i framtiden, kan det vara bra att du skaffar en framtidsfullmakt för säkerhets skull, den dagen du får din diagnos. När dagen då du blir fullt förlamad väl kommer har du redan allt planerat. Det bästa är att ha flera olika som delar på ansvaret, för du vet inte om den person du har utsett, fortfarande lever den dagen du behöver hjälp.