Ibland, och oftast i samband med en separation eller skilsmässa, är det inte ovanligt att man hamnar i en tvist med varandra. Det finns många orsaker till att man kan hamna i en tvist, men oftast kan det handla om bodelningsfrågor eller frågor gällande gemensamma barn. I vissa fall kan tvisterna lösas själva och i andra fall kan man behöva ta hjälp av en advokat eller en jurist.

För de allra flesta människor ingår rättshjälp i den vanliga hemförsäkringen. Rättshjälp eller rättsskydd är en möjlighet för människor att få juridisk rådgivning och ekonomiskt stöd om man behöver ta hjälp av en advokat. Försäkringsskyddet kan hjälpa dig att komma i kontakt och få rättshjälp hos FamiljensJurist om du är i behov av att lösa konflikter eller t.ex. gå igenom lagar och regler vid en skilsmässa.

Vill man använda sig av rättshjälp är det enklast att gå via Advokatsamfundet. Innan du ansöker är dock juristen eller advokaten skyldig att ge dig rådgivning i frågan mot en kostnad. Rådgivningen kan pågå i allt mellan 1-2 timmar. Kostnaden för detta samtal är ett fast belopp som rör sig om 1654 kronor i timmen. Har man en årsinkomst som är lägre än 75 000 kronor kan man dock få priset reducerat. I samband med rådgivningen har man möjlighet att berätta om sin situation och i vissa fall kan man få tillräckligt med svar här för att kunna gå vidare. Vill man ändå ansöka om rättshjälp fyller man i en ansökan.

Det finns dock ett flertal regler som man måste ta hänsyn till innan man ansöker om rättshjälp. Om ett rättsskydd ingår i din hemförsäkring kan du inte ansöka om rättshjälp och inte heller om du har en årsinkomst på över 260 000 kronor. Rättshjälpen är främst till för privatpersoner och därför kan man inte heller ansöka om man är en förening eller t.ex. ett företag.