Visst hade det varit fantastiskt om det var som i sagornas värld. Prinsen träffar sin prinsessa, gifter sig och lever sedan lyckliga i alla sina dagar. Den riktiga världen ser dock väldigt annorlunda ut och även om ett giftermål är något av det mest romantiska som man kan tänka sig, så krävs det ändå en hel del kunskap om vad ett äktenskap faktiskt innebär. Det handlar inte endast om att vara där för varandra i “nöd och lust”, utan tillför även många juridiska aspekter som man behöver ta hänsyn till, som bodelning vid skilsmässa eller äktenskapsförord.

Äktenskapsförord

Innan man ingår i ett äktenskap är det bra om man är överens om vad som gäller vid en eventuell separation. Det kan kännas mycket tråkigt att behöva tänka på dessa bitar redan innan man gifter sig, men är ett bra sätt att skydda sin egendom om man så skulle önska. I äktenskapsförorden skriver ni in vilka föremål som ska anses som enskilda, vilket betyder att endast du får behålla dessa om ni skulle gå skilda vägar. Äktenskapsförordet ska alltid lämnas in till tingsrätten för att gälla.

Hindersprövning

Innan ni får tillåtelse att gifta er behöver ni först se till att ansöka om hindersprövning. Detta gör man genom att kontakta Skatteverket, för att se till att man uppfyller de krav som gäller för att få ingå i ett äktenskap i Sverige. Det handlar t.ex. om att man inte får vara allt för nära släkt och att man inte får vara under 18 år.

Bodelning

En bodelning sker i samband med att ett gift par har valt att separera och det är dags att dela alla egendomar mellan personerna i fråga. Har man skrivit ett äktenskapsförord utgår man från de enskilda egendomar som har tilldelats var och en och utan äktenskapsförord så delas alla egendomar och bohag ekonomiskt lika mellan de två parterna. Enskilda skulder är inte inkluderat i en bodelning.