I Sverige brukar man säga att det finns två olika sätt att gifta sig. Antingen sker vigseln borgerligt eller kyrkligt. Tittar man på vad lagen säger är det egentligen ingen skillnad mellan de båda alternativen och oavsett vilket alternativ man väljer kommer man att ingå i ett äktenskap med varandra. Utöver den lagliga synvinkeln finns det dock en hel del aspekter som inte ser likadana ut. I denna text får du lära dig mer om vad som skiljer de olika varianterna åt.

Borgerlig vigsel

En vigsel som sker borgerligt hålls vanligtvis i ett tingshus eller i stadshuset. Paret kan dock själva välja om det är på någon av dessa platser som vigseln ska äga rum eller om de vill hitta en egen plats som de tycker är vacker att använda sig av. Man bör dock komma ihåg att det krävs att minst två stycken vittnen närvarar vid vigselakten, men utöver det krävs varken ringar eller några specifika kläder. Man får alltså välja exakt hur man vill ha sitt bröllop, utan regler eller någon form av krav på ett traditionellt bröllop.

När vigseln väl har ägt rum får brudparet motta ett vigselbevis. Vigselförrättaren antecknar att vigseln har ägt rum i ett protokoll om vigseln. För den som önskar kan man även få en välsignelse från kyrkan, även om man har ett borgerligt bröllop. I dessa fall får man dock själv vända sig till sin församling.

Kyrklig vigsel

Vill man istället gifta sig i en kyrka behöver man först anmäla detta till pastorsexpeditionen i den kyrka man vill gifta sig i. Det går också bra att vända sig direkt till församlingen för att bli dirigerad i rätt riktning. När man gifter sig kyrkligt ger man prästen behörighet att utföra vigseln mellan paret och vigselakten ser alltid likadan ut, oavsett många gäster på bröllopet eller inte. Prästen förklarar vad ett äktenskap är, ställer de avgörande frågorna till brudparet och ber sedan en bön tillsammans och önskar lycka till parets framtid ihop.