Att gå igenom en skilsmässa eller separation är aldrig roligt och sällan något man planerar när man står framme vid altaret och gifter sig med sin kanske livs kärlek. Det går dock inte att förbise faktorn att ingen kan förutse framtiden och ibland händer det att äktenskapet inte går som man förväntade sig. Det finns många anledningar till att ett par väljer att gå skilda vägar. Ibland handlar det om något så enkelt som att man inte passade så bra ihop som man först trodde och ibland är det större aspekter som har gjort att man inte längre vill vara gift med sin partner.

Naturligtvis är en skilsmässa ofta väldigt känslosam, då man separerar från någon man kanske fortfarande älskar. Det kan vara svårt att sätta sig in i och ta tag i alla juridiska bitar, men nödvändigt för att skilsmässan ska gå igenom. Har man kommit fram till beslut om att gå skilda vägar behöver någon av parterna skicka in en ansökan till tingsrätten. Ansökan gäller äktenskapsskillnader och ibland kan man tingsrätten kräva att paret i fråga har en betänketid på cirka 6-12 månader. Detta gäller specifikt om man t.ex. har barn som är under 16 år gamla.

En bodelning kommer att äga rum och här är det viktigt att den är skriftlig för att den ska kunna gälla. Man behöver även komma överens om var eventuella gemensamma barn ska bo och om någon av föräldrarna ska betala underhåll eller om barnen ska bo lika mycket hos båda. Har man bestämt att barnen ska bo mer hos den ena föräldern än den andra så är det även denna förälder som kommer att få tillgång till bostaden, medan den andra kommer att kompenseras ekonomiskt på något sätt. Kompensationen gäller dock endast vid köp av en fastighet eller bostadsrätt.

Vill du få fler juridiska råd när det kommer till en skilsmässa eller bodelning kan du kontakta en jurist som arbetar med familjejuridik.