Det råder en hel del delade meningar om huruvida ett äktenskapsförord är att föredra eller inte. Vissa menar att det ger en negativ stämning att redan innan en vigsel förbereda sig på en eventuell separation, medan andra ser det som ett sätt att skydda sig själv och eventuella tillgångar på ett smart och enkelt sätt.

Enkelt förklarat kan man säga att ett äktenskapsförord är ett avtal som man skriver mellan de två parter som ska ingå i äktenskap. I äktenskapsförorden skriver man ned vilka saker som ska anses som enskild egendom. Det går bra att skriva äktenskapsförorden även efter att vigseln har ägt rum, men det vanligaste och mest rekommenderade är att man skriver äktenskapsförorden redan innan vigseln. På så sätt går alla in i äktenskapet med vetskap om vad den andra önskar.

Ytterst få människor gifter sig för att planera att skilja sig, men framtiden är oförutsebar och man vet aldrig vad som kan hända. När ett gift par skiljer sig så sker en så kallad bodelning, vilket innebär att man delar på alla saker som finns, inklusive ett t.ex. hus och ett fordon. Detta gäller oavsett vem som ägde vad innan äktenskapet ägde rum. Har man skrivit ett äktenskapsförord utgår bodelningen efter de som man har valt att ange som enskild egendom. Har du skrivit ned att det är du som äger bilen och din partner får huset, då är det så som bodelningen kommer att ske. För den som vill kan man även skriva in i äktenskapsförorden att man inte vill dela på något vid en separation, utan att båda parter endast får behålla det som har varit ens eget.

Glöm inte bort att skicka in era äktenskapsförord till tingsrätten. Att behålla sina papper i hemmet kommer inte att göra någon nytta, då de i dessa fall anses helt ogiltiga.